Naše společnost JUMAR - lešení s.r.o.  vznikla v roce 2004 .

Provádíme  montáže a demontáže lešení a jejich pronájem vedle standardních montáží unikátně ve složitých technologických provozech a speciálních stavbách. Dále pak zajišťujeme pronájem stavebních strojů ,techniky a pojízdných věží.

Využíváme především modulové lešení LAYHER ALLROUND, které zajišťuje vysokou efektivnost montážních a demontážních prací, užitnost a bezpečnost.

Zajišťujeme činnosti lešení v různých odvětvích průmyslu, kam můžeme zařadit například : chemický průmysl, ale také energetiku, stavebnictví, výstavnictví a kulturu.

 


 

Odborná způsobilost

Všichni zaměstnanci naší společnosti JUMAR - lešení s.r.o. jsou pravidelně proškolováni instruktory lešenové techniky a seznamováni s novými trendy v oblasti lešení, čímž se aktivně podílejí na zajištění kvality a bezpečnosti prováděné práce.

Technická způsobilost

Používaná lešení :

  • modulové lešení
  • systémové lešení LAYHER ALLROUND
  • systémové lešení LAYHER BLITZ
  • pojízdné lešení LAYHER